Giới thiệu

Chạm Decor coi trọng quyền riêng tư của khách truy cập. Chính sách bảo mật này có hiệu lực từ ngày 01-01-2016; nó tóm tắt những thông tin mà chúng tôi có thể thu thập từ người dùng đã đăng ký hoặc khách truy cập khác (“bạn”), và những gì chúng tôi sẽ và sẽ không làm với nó.

Xin lưu ý rằng chính sách bảo mật này không chi phối việc thu thập và sử dụng thông tin của các công ty mà Chạm Decor không kiểm soát, cũng như của các cá nhân không được Chạm Decor tuyển dụng hoặc quản lý. Nếu bạn truy cập một trang Web mà chúng tôi đề cập hoặc liên kết đến, hãy nhớ xem lại chính sách bảo mật của nó trước khi cung cấp thông tin cho trang web.

Những gì chúng tôi làm với thông tin nhận dạng cá nhân của bạn

Việc tiết lộ thông tin nhận dạng cá nhân cho chúng tôi luôn phụ thuộc vào bạn, mặc dù nếu bạn chọn không làm như vậy, chúng tôi có quyền không đăng ký bạn làm người dùng hoặc cung cấp cho bạn bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào. “ Thông tin nhận dạng cá nhân ” có nghĩa là thông tin có thể được sử dụng để xác định bạn là một cá nhân, chẳng hạn như:

 • tên, công ty, địa chỉ email, số điện thoại, địa chỉ thanh toán và địa chỉ giao hàng của bạn
 • ID người dùng Chạm Decor và mật khẩu của bạn
 • thông tin thẻ tín dụng
 • bất kỳ thông tin tùy chọn tài khoản nào bạn cung cấp cho chúng tôi
 • tên miền và địa chỉ IP của máy tính của bạn, cho biết
  máy tính của bạn được đặt ở đâu trên Internet
 • dữ liệu phiên cho phiên đăng nhập của bạn, để máy tính của chúng tôi có thể ‘nói chuyện’ với của bạn trong khi bạn đăng nhập

Chúng tôi không

 • không được bán hoặc cho thuê bên thứ ba mà không có sự cho phép của bạn – mặc dù trừ khi bạn chọn không tham gia (xem bên dưới), chúng tôi có thể sử dụng thông tin liên hệ của bạn để cung cấp cho bạn thông tin mà chúng tôi tin rằng bạn cần biết hoặc có thể thấy hữu ích, chẳng hạn như (ví dụ: ) tin tức về các dịch vụ và sản phẩm của chúng tôi và các sửa đổi đối với Điều khoản Dịch vụ;
 • thực hiện các biện pháp phòng ngừa hợp lý về mặt thương mại để bảo vệ thông tin khỏi bị mất mát, lạm dụng và truy cập trái phép, tiết lộ, thay đổi và phá hủy;
 • không sử dụng hoặc tiết lộ thông tin ngoại trừ:
  • khi cần thiết để cung cấp các dịch vụ hoặc sản phẩm bạn đã đặt hàng, chẳng hạn như (ví dụ) bằng cách cung cấp dịch vụ hoặc sản phẩm đó cho hãng vận chuyển để cung cấp các sản phẩm bạn đã đặt hàng;
  • theo những cách khác được mô tả trong chính sách bảo mật này hoặc theo cách khác mà bạn đã đồng ý;
  • trong tổng hợp với thông tin khác theo cách sao cho không thể xác định được danh tính của bạn một cách hợp lý (ví dụ: tổng hợp thống kê);
  • theo yêu cầu của pháp luật, ví dụ, để đáp ứng trát đòi hầu tòa hoặc lệnh khám xét;
  • với các kiểm toán viên bên ngoài, những người đã đồng ý giữ bí mật thông tin;

Thông tin khác chúng tôi thu thập

Chúng tôi có thể thu thập thông tin khác không thể dễ dàng sử dụng để nhận dạng bạn, chẳng hạn như (ví dụ) tên miền và địa chỉ IP của máy tính của bạn. Chúng tôi có thể sử dụng thông tin này, riêng lẻ hoặc tổng hợp, để quản lý kỹ thuật (các) trang Web của chúng tôi; nghiên cứu và phát triển; quản trị khách hàng và tài khoản; và để giúp chúng tôi tập trung các nỗ lực tiếp thị của mình một cách chính xác hơn.

Bánh quy

Chạm Decor sử dụng “cookie” để lưu trữ dữ liệu cá nhân trên máy tính của bạn. Chúng tôi cũng có thể liên kết thông tin được lưu trữ trên máy tính của bạn trong cookie với dữ liệu cá nhân về các cá nhân cụ thể được lưu trữ trên máy chủ của chúng tôi. Nếu bạn thiết lập trình duyệt Web của mình (ví dụ: Internet Explorer hoặc Firefox) để cookie không được phép, bạn có thể không sử dụng được một số hoặc tất cả các tính năng của (các) trang Web của chúng tôi.

Các trang web lưu trữ dữ liệu bên ngoài

Chúng tôi có thể lưu trữ dữ liệu của bạn trên các máy chủ được cung cấp bởi các nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ bên thứ ba mà chúng tôi đã ký hợp đồng.

Trách nhiệm về quyền riêng tư của bạn

Để giúp bảo vệ quyền riêng tư của bạn, hãy đảm bảo:

 • không chia sẻ ID người dùng hoặc mật khẩu của bạn với bất kỳ ai khác;
 • đăng xuất khỏi trang Web Chạm Decor khi bạn hoàn thành;
 • thực hiện các biện pháp phòng ngừa thông thường để bảo vệ khỏi “phần mềm độc hại” (vi rút, ngựa Trojan, bot, v.v.), chẳng hạn như bằng cách cài đặt và cập nhật phần mềm chống vi rút phù hợp.

Thông tin thu thập từ trẻ em

Bạn phải ít nhất 13 tuổi để sử dụng (các) trang Web và (các) dịch vụ của Chạm Decor. Chạm Decor không cố ý thu thập thông tin từ trẻ em dưới 13 tuổi (Xem Đạo luật Bảo vệ Quyền riêng tư Trực tuyến của Trẻ em Hoa Kỳ.)

Các thay đổi đối với chính sách bảo mật này

Chúng tôi có quyền thay đổi chính sách bảo mật này khi chúng tôi cho là cần thiết hoặc thích hợp do các yêu cầu tuân thủ pháp luật hoặc các thay đổi trong thực tiễn kinh doanh của chúng tôi. Nếu bạn đã cung cấp cho chúng tôi địa chỉ email, chúng tôi sẽ cố gắng thông báo cho bạn bằng email đến địa chỉ đó, về bất kỳ thay đổi quan trọng nào đối với cách chúng tôi sẽ sử dụng thông tin nhận dạng cá nhân.